Đèn tầng, đèn tháp tín hiệu.

Đèn tầng, đèn tháp tín hiệu 1, 2, 3, 4, 5 màu. 

Các màu được hỗ trợ: Đỏ, Xanh lá, Vàng, Xanh dương và Trắng.

Điện áp: 12V, 24V, 220V.

Sử dụng đèn LED siêu sáng.

Tích hợp được với hệ thống báo sự cố ANDON.

Sản phẩm được sản xuất hoàn toàn tại công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Nam Thanh Bình.

 

 

 

 

 

 

 

./

Đèn tầng, đèn tháp tín hiệu 1, 2, 3, 4, 5 màu. 

Các màu được hỗ trợ: Đỏ, Xanh lá, Vàng, Xanh dương và Trắng.

Điện áp: 12V, 24V, 220V.

Sử dụng đèn LED siêu sáng.

Tích hợp được với hệ thống báo sự cố ANDON.

Sản phẩm được sản xuất hoàn toàn tại công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Nam Thanh Bình.

 

 

 

 

 

 

 

./

 

  

 

 

 

./