Thành công từ sáng tạo

Máy chấm công vân tay, thẻ từ, khuôn mặt.