H.T kiểm soát chất lượng sản phẩm

Hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm bằng Máy tính, máy tính bảng giúp kiểm soát lỗi trực quan, theo hệ thống code lỗi của NIKE. Kết hợp với phần mềm quản lý sản xuất, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, kiểm soát được các vị trí lỗi nhiều nhất, giúp người quản lý tìm phương án thay đổi để hạn chế sản phẩm lỗi, hàng hư, tiết kiệm thời gian sửa lỗi nhằm nâng cao năng suất lao động.

Hệ thống kiểm soát lỗi sản phẩm theo thời gian thực. Khi có sản phẩm lỗi, QC kiểm hàng sẽ Tịck vào vị trí lỗi trên hình ảnh sản phẩm, đồng thời hình ảnh lỗi sẽ đưa lên TV đầu chuyền, kết hợp với chuông báo, đèn xoay về hệ thống âm thanh nhà xưởng thông báo công đoạn, chuyền có sản phẩm lỗi.

Theo dõi chất lượng từ xa qua internet, bất cứ nơi đâu có internet đều có thể theo dõi được tình hình chất lượng của xưởng sản xuất.

Các công đoạn kiểm soát bao gồm: Bán thành phẩm đầu vào, các Công đoạn sản xuất, QC kiểm cuối chuyền, khách hàng hậu kiểm final trước khi đóng gói.

  

Hệ thống bao gồm:

- Máy tính để bàn đặt ở bàn KCS của từng công đoạn. (Hoạc máy tính bảng, màn hình cảm ứng...)

- Kết nối với máy chủ bằng mạng LAN hoặc wifi.

- Phần mềm cài đặt lên server chạy windows, cơ sở dữ liệu MS SQL.

- Theo dõi từ xa qua mạng internet.

- Báo cáo thống kê các lỗi nhiều nhất, giờ nào phát sinh sản phẩm lỗi nhiều nhất.

- HIển thị trực quan trên TV đầu chuyền của hệ thống quản lý năng suất.

Các hình ảnh thực tế: